Cerrahi ve Anestezi Ürünleri

Cerrahi ve Anestezi Ürünleri

Dünya çapında cerrahi ekiplerle iş birliği yapıyoruz; güven, hassasiyet ve hız ile cerrahi zorlukları göğüsleyebilmeleri için.   

Ameliyat gerektiğinde, en çok iki şey önemlidir: başarılı bir sonuç ve en az komplikasyon. Cerrahi ortamdaki hasta sonuçlarına olan taahhüdümüz, sağlık hizmeti ekibinizin, ameliyat sırasında ve sonrasında kanamayla ilgili komplikasyonları azaltmaya yardımcı olan yeniliklerle desteklenmesine odaklanmıştır.

Önde gelen cerrahi bakım ürünlerimiz, cerrahlara kanamayı durdurma, dokuları kapatma ve onarma, mikrocerrahi gerçekleştirme ve  anestezi uzmanlarına inhalasyon anestezisini uygulamada yardımcı olan çeşitli prosedürlerde kullanılmaktadır.

Doctors in surgery room working

Hemostatik Ajanlar ile Cerrahiyi Geliştirmek

Ameliyat sırasında biraz kanama beklenir ancak aşırı kanama ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Dikiş veya koter gibi kanamayı kontrol etmek için geleneksel yöntemler, bazı ameliyat türlerinde etkisiz veya uygulaması zor olabilir. Bu durumlarda, cerrahınız kanamaya yardımcı olmak için hemostatik ajanları veya medikal yapıştırıcıları kullanabilir. Hemostatik ürünlerde lider olarak, cerrahların hızlı ve verimli çalışmasına yardımcı olan yenilikçi çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz.

Cerrahi ve Anestezi Ürünlerini Geliştirmek

Erişim

Baxter ürünleri, yaklaşık 60 ülkedeki ameliyathanelerde güvenilir araçlardır.

Kalite

Cerrahlar, daha iyi sonuçlar elde etmek için ürünlerimizin kalitesine güvenmektedir.

Güvenlik

Baxter ürünleri cerrahların intra ve postoperatif komplikasyonları azaltmalarına yardımcı olur.