Yönetimimiz

Yönetimimiz

Kurumsal yönetime odaklanmak günümüzün iş ortamında olduğundan daha önemli olmamıştı: şirketlerdeki yatırımcı ve kamu güveni artık ille de finansal performansa veya ürün ve hizmetlere dayanmıyor.

Aksine, güven, bir şirketin yapısına, yönetim kuruluna, politikalarına ve kılavuzlarına, kültürüne ve yalnızca memurlarının ve yöneticilerinin değil, tüm çalışanlarının davranışlarına bağlıdır. En yüksek kurumsal yönetim standartlarını sürdürme konusundaki kararlılığımızla gurur duyuyoruz.

Yönetim Kurulu

Baxter’da, kurumsal yönetimin önemini ciddiye alıyoruz. Yaklaşımımız yönetim kurulumuzdan başlayarak proaktiftir. Baxter’in yönetim kurulu, çalışanların, toplumların, müşterilerin ve hissedarların ihtiyaçlarını karşılama aracı olarak iyi kurumsal yönetişimin önemini kabul eder.

Kurumsal Yönetişim Meseleleri

Kurumsal yönetime yaklaşımımız, kısmen, aşağıda belirtildiği gibi, bazı temel kurallar ve politikalar aracılığıyla ifade edilmiştir.  Bu politikalar Baxter yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları için geçerlidir ve bunlar, Baxter’ın Kurumsal Yönetişim Kılavuzları, Davranış Kuralları ve Menkul Değerler Alım Satımı Politikasını içerir - bunların hepsi, yaptığımız her şeyde dürüstlükle hareket etme taahhüdümüzle tutarlıdır.  Ayrıca Baxter’da Etik & Uyumluluk meseleleri ile ilgili (şirketin Etik & Uyumluluk Yardım Hattı da dahil) bilgiler aşağıda ifade edilmektedir.

Yatırımcı Bilgileri

Hissedarlar için kapsamlı finansal bilgiler sunmaktayız. Yıllık raporumuzu ve vekaletnamemizi inceleyin; işlemler, başvurular ve finansal planlara dair bilgilere erişin; veya planlanan yatırımcı çağrıları ve toplantıları için olayların takvimini kontrol edin.

SEC Dosyaları ve Hisse Senedi İşlemleri

Tüm Baxter SEC dosyalarına erişin.

Bu dosyalar, müdürleri ve şirketin belirli yetkililerini içeren Baxter menkul kıymetlerinde belirli işlemleri içermektedir. 

Kurumsal Yönetişim Önemlidir

Kurumsal Yönetişim Kılavuzları

1995 yılında, resmi kurumsal yönetişim kılavuzlarını benimseyen ilk şirketlerden biri olduk. Baxter’da, uygulamalarımızı yeniden gözden geçirmek ve yeni standartlar belirlemek devam eden bir süreçtir. Bugünün kurumsal yönetim kılavuzları bu süreci yansıtmaktadır.

Kurumsal Yönetişim Kılavuzları >

Davranış Kuralları

Baxter’ın değerlere dayalı karar verme yaklaşımıyla doğrudan bağlantılı olan şey, dürüstlük kavramı etrafında inşa edilen ve yaygın olarak övgü alan Etik ve Uyumluluk programıdır. Baxter'ın Davranış Kuralları, işimizi düzenleyen evrensel ilkeleri açıklamaya yardımcı olmak amacını taşıyan, birden fazla dilde mevcut olan, çalışanlar ve tedarikçiler için bir kılavuzdur.

  Daha Fazla Bilgi Edinin >

  Menkul Değer Alım Satımı Politikası

  Federal ve devlete ait menkul değerler yasaları, menkul değer işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin “üyeleri” için önemli kısıtlamalar getirmektedir. Baxter'ın bir “üyesi”, Baxter hakkında maddi, kamuya açık olmayan bilgi ya da bazı durumlarda diğer şirketler hakkında bilgi sahibi olan herhangi bir Baxter çalışanıdır.

   Menkul Değer Alım Satımı Politikasını İndirin >

   Etik ve Uyumluluk

   Baxter’ın dürüstlükle çalışma taahhüdü, sadece yeterli finansal yönetim, işyeri ilişkileri ve kamu hizmetinden daha fazlasını gerektirir. Liderlerin organizasyonlarını etik bir şekilde yönlendirmeleri için bir çerçeve gerektirir.

   Baxter'ın dürüstlüğü kendi kültürüne nasıl entegre ettiği hakkında bilgi edinin >

   Baxter’ın Etik ve Uyumluluk Yardım Hattı, şirketin etik ve uyumluluk konularında kılavuzluk almak veya olası sorunları rapor etmek için çalışanlar, onların aileleri, tedarikçiler, müşteriler ve diğer Baxter paydaşlarının kullanımına hazır olan bağımsız bir telefon ve Web kaynağıdır.

   Yönetim Kurulu Komiteleri & Ana Tüzükleri