Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Baxter web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede verilen bilgiler sadece genel bilgilendirme ve eğitim amacı taşımaktadır.  Bu siteyi kullanarak, bu sayfadaki Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul edersiniz. Lütfen bu siteye erişim sağlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Bu siteye girerek veya bu siteyi kullanarak, Kullanım Koşulları Sözleşmesine bağlı kalmayı herhangi bir kısıtlama olmaksızın kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesine uymayı ve bağlı kalmayı kabul etmemeniz halinde, bu siteye ait materyallere erişemez, bunları kullanamaz veya indiremezsiniz. Baxter, Kullanım Koşullarını zaman zaman makul olarak gerekli olduğunda değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu internet sitesinde yer alan hiçbir şeyin, tavsiye veya sağlığınızla veya başkalarının sağlığıyla ilgili herhangi bir karar veya eyleme dair bir tavsiyede bulunulması olarak yorumlanmaması gerekmektedir.  Hastaysanız, sağlığınız hakkında ya da herhangi bir tedavi kararı vermeden önce doktorunuza ya da başka bir yetkili sağlık uzmanına danışmanız gerekmektedir. Doktorsanız veya diğer yetkili sağlık uzmanıysanız; bu site içeriğinin, bu sitede yer alan bilgileri değerlendirirken kullanmanız gereken kendi tıbbi yargılarınızın yerine geçmesine izin vermemeniz gerekmektedir.

Baxter’ın web sitesinde ürünler, tıbbi rahatsızlıkla ve bunların tedavisi hakkında bilgi bulunabilir. Baxter, sitedeki materyallerin, hedef kitlenin sınırları dışında kullanılmaya uygun olduğunu veya kullanılabilir olduğunu göstermez. Bu siteye başka yerlerden erişmeyi seçenler, bunu kendi inisiyatifleri doğrultusunda yapar ve yerel yasalar geçerliyse ya da geçerli olduğu ölçüde yerel yasalara uyulmasından sorumludur.  Buradaki hiçbir hususun herhangi bir ürün teşviki veya tanıtımı ya da okuyucunun ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve düzenlemelerce izin verilmeyen bir ürünün endikasyonu için yorumlanmaması gerekmektedir.

Baxter, web sitesi kullanıcılarının gizliliğine saygı duyar. Lütfen, bu websitesinde yer alan bilgilerle ilgili, kullanıcıların hak ve sorumluluklarını açıklayan Baxter’ın Gizlilik Politikasına bakın..

Bu web sitesindeki bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul çaba göstermiş olsa da, Baxter, bu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanı açıkça reddeder. DAHA ÖNCE BELİRTİLENLERİ SINIRLAMADAN, BU WEB SİTESİNDEKİ İÇERİK, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLANIR. İÇERİKTE VE SİTEDEKİ GECİKMELER, İHMALLER VEYA YANLIŞLIKLAR OLABİLİR. BAXTER VE BAĞLI ORTAKLARI, İÇERİĞİN VEYA SİTENİN ÖZEL BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA DOĞRULUK, EKSİKSİZLİK, ZAMANLILIK, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI, SAHİPLİK, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİ VERMEMEKTEDİR VE BURADA HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİNİ KABUL ETMEMEKTEYİZ. BAXTER, BU SİTE İÇERİĞİNİN SİTEYE ERİŞİM, SİTE KULLANIMI VEYA SİTEDE ARAMA YAPMANIZ YA DA MATERYAL, VERİ, METİN VEYA GÖRÜNTÜ İNDİRMENİZ YA DA SİTEDEN VİDEO VEYA SES KAYDI GÖRÜNTÜLEMENİZ NEDENİYE BİLGİSAYAR EKİPMANINIZ VEYA DİĞER EŞYANIZA BULAŞABİLECEK OLAN VİRÜS İÇERMEDİĞİNİ BEYAN VE TEKEFFÜL ETMEZ.

Baxter ve iştirakleri ile yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve temsilcilerini; herhangi bir iddia, talep, kayıp, yükümlülük ve masraflardan (avukat ücretleri de dahil olmak üzere) zarar görmeden veya (i) bu Kullanım Koşullarını ihlalinizden ya da (ii) web sitesi ve içeriğine erişim veya bunları kullanımınızdan doğan veya bunlarla bağlantılı ya da bunların sonucu olan zararlardan tazmin etmeyi, korumayı ve vareste tutmayı kabul edersiniz.

Bu web sitesinde, Baxter'ın kontrolü olmayan üçüncü taraflarca tutulan diğer web sitelerine bağlantılar veya referanslar bulunabilir. Bu tür bağlantılar sadece bir kolaylık olarak verilmektedir. Benzer şekilde, bu siteye Baxter'ın kontrolü olmayan üçüncü taraf bağlantılarından erişilebilir. Baxter, söz konusu web sitelerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ya da eksiksizliği konusunda hiçbir garanti vermez ya da beyanda bulunmaz ve bu tür içerik ya da bilgilerden doğan herhangi bir zarar ya da yaralanma konusunda hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Herhangi bir üçüncü taraf bağlantısının dahil edilmesi Baxter tarafından onay veya tavsiye anlamına gelmez.

Gizlilik Politikamızda belirtilen tüm şart ve koşullara tabi olarak, İnternet üzerinden bize gönderdiğiniz ya da bir Baxter web sitesinde elektronik posta yoluyla ya da başka yollarla ilettiğiniz sorularınız, yorumlarınız veya önerilerinizin  gizli olmadığını kabul eder ve Baxter bu bilgilerle ilgili olarak hiçbir bir yükümlülük altına girmez. Baxter, bu tür iletişimde yer alan fikirleri, kavramları, teknik bilgileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, geliştirme, üretim ve pazarlama ürünleri de dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacaktır.

Bu web sitesinde gösterilen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Ticari Marka(lar)"), Baxter, iştirakleri veya üçüncü tarafların tescilli ve tescilli olmayan Ticari Markalarıdır. Bu web sitesinde yer alan hiçbir şeyin, Baxter ya da ilgili üçüncü tarafın açık yazılı izni olmaksızın, ima, itiraz hakkının düşmesi ya da başka bir şekilde Ticari Markaların herhangi bir lisansını ya da hakkını vermek olarak yorumlanmaması gerekmektedir. Bu Ticari Markaların veya burada izin verilenler dışında başka herhangi bir materyalin kullanılması veya kötüye kullanılması açıkça yasaktır ve telif hakkı yasası, ticari marka yasası, gizlilik ve tanıtım yasası ve iletişim düzenlemeleri ve tüzüklerini ihlal edebilir.

Web sitesinin içeriğini, Baxter'ın yazılı izni olmadan, metin, görüntü, ses veya video da dahil olmak üzere kamuya açık veya ticari amaçlar doğrultusunda dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, yeniden kullanamaz, yeniden yayınlayamaz veya kullanamazsınız. Bu web sitesinde gördüğünüz veya okuduğunuz her şey, telif hakkına tabi tutulmaktadır ve aksi belirtilmedikçe ve Baxter’ın yazılı izni olmadan, Kullanım Koşullarında veya web sitesindeki metinlerde belirtilenler dışında kullanılamaz. Baxter, web sitesinde görüntülenen materyallerin kullanımınızın, Baxter'a ait olmayan veya Baxter'a üye olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini tekeffül ve beyan etmez.  Burada yer alan hiçbir ifadenin, Baxter, ya da herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patent ya da telif hakkı kapsamında, ima, itiraz hakkının düşmesi ya da başka herhangi bir lisans ya da hakkın vermiş olduğu şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir.

İleriye Dönük İfadeler.  Bu web sitesinde ele alınan ve tarihsel gerçekler olmayan konular, şirketin mali sonuçları, iş geliştirme etkinlikleri, sermaye yapısı, maliyet tasarruf girişimleri, klinik araştırmaların sonuçları ve planlanan ürün lansmanları ve görünüm de dahil olmak üzere Ar&Ge iletişim hattı ile ilgili ileriye dönük ifadelerdir. İfadeler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, fiili sonuçların ileriye dönük ifadelerden önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek birçok önemli faktör hakkındaki varsayımlara dayanmaktadır: yeni ve mevcut ürünler için risk talebi ve pazar kabulü; ürün geliştirme riskleri; ürün kalitesi veya hasta güvenliği endişeleri; kabul edilebilir hammaddelerin ve bileşen arzının sürekliliği, kullanılabilirliği ve fiyatlandırılması; ek üretim kapasitesini zamanında üretememe veya diğer imalat veya tedarik zorluklarının ortaya çıkması (doğal afet veya başka bir sebepler de dahil olmak üzere); siber saldırı da dahil olmak üzere şirketin bilgi teknolojisi sistemlerinin ihlalleri veya başarısızlıkları; FDA, Adalet Bakanlığı, New York Başsavcısı ve yabancı düzenleyici kurumlar da dahil olmak üzere düzenleyici kurumların ve diğer resmi makamların gelecekteki eylemleri; uyumluluk programlarına ilişkin hatalar; ödeme yapanlar dahil üçüncü tarafların gelecekteki eylemleri; ABD sağlık hizmeti reformu ve diğer küresel tasarruf tedbirleri; devlet kurumlarının ve özel ödeyenlerin fiyatlandırma, geri ödeme, vergilendirme ve indirim politikaları; rekabetçi ürünlerin ve fiyatlandırmanın etkisi, jenerik rekabet, ilacın yeniden ithal edilmesi ve yıkıcı teknolojiler de dahil olmak üzere; küresel, ticaret ve vergi politikaları; iş geliştirme ve AR&GE fırsatları ve beklenen faydaların gerçekleştirilmesi konusunda doğru tanımlama ve yürütme; etkilenen ürün veya teknolojinin üretimini, satışını veya kullanımını engelleyen veya kısıtlayan sahip olunan veya lisanslı patentleri veya üçüncü tarafların patentlerini uygulama yeteneği; küresel ekonomik koşulların etkisi; döviz ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar; Amerika Birleşik Devletleri dışında kazanılan gelir de dahil olmak üzere, gelirin vergilendirilmesine ilişkin (mevcut veya gelecekteki vergi reformu dahil) herhangi bir değişiklik; vergi makamları tarafından devam eden vergi denetimleri ile ilgili olarak alınan önlemler; önemli çalışanların kaybı veya yeni çalışanların belirlenmesi ve işe alınamaması; bekleyen veya gelecekteki davaların sonucu; şirketin nakit akışının devam eden nakit yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırım programını finanse etmek için operasyonlardan nakit akışı ve Baxter'ın en son 10-K ve diğer Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başvuruları için, Baxter'ın web sitesinde mevcut olan dosyalamalarında tanımlanan diğer riskler. Baxter ileriye dönük ifadelerini güncellemeyi taahhüt etmez.

Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi ve web sitesini kullanımınız, yasalar ihtilafı prensiplerine bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri ve Illinois Eyaleti'nin yasalarına tabidir. Bu web sitesine ilişkin herhangi bir yasal eylem veya işlem, münhasıran Illinois eyaletinde bulunan ve muhakeme yetkisini haiz bir federal mahkemeye veya eyalet mahkemesine getirilecektir.

Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, bu hüküm, kalan tüm hükümlerin uygulanabilirliğini etkilemeden ayrılabilir. Baxter, bu Web sitesindeki materyalleri istediği zaman kendi takdirine bağlı olarak değiştirme veya silme hakkını saklı tutar.