Renal Bakım

Renal Bakım

Renal bakımı değiştirmeye olan bağlılığımız, hastalarınızın terapi yolculuğunun aşamalarından geçişi sırasında onlar için daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışmaya; en yüksek standartları ve bakıma erişimi desteklemeye odaklanır.

Kronik böbrek hastalığı (KBH) acil ve büyüyen küresel bir sorundur. Dünya çapında 4 milyon son dönem böbrek hastalığı (SDBH) hastası olduğunu ve milyonlarca insanın tanı konulmadığını tahmin ediyoruz; bu her yıl artması beklenen bir sayı. Hasta nüfusunuz büyürken, zaman ve maliyet kaynaklarınız artmaz. Daha fazla hasta için daha iyi sonuçlar vermenize yardımcı olacak anlamlı yeniliklere ve hizmetlere ihtiyacınız olduğunu anlıyoruz.

60 yıldan uzun bir süredir, hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) konusunda öncü bakım üzerine odaklanmak için nefroloji topluluğuyla işbirliği yaptık ve günümüzde öncü ruhu, genişletilmiş hemodiyaliz (HDx) ve uzaktan hasta yönetimi gibi yeni tedavilerle sürdürüyoruz.

Küresel Renal Bakımın Geliştirilmesi

Erişim

Bakıma erişimi farklı yollarla genişletmenize, farklı yerlerde (evde ve merkezde) bakım yapılmasını destekleyen ve uygulama yönetimi verimliliğinizi artıran farklı teknolojileri ve hizmetleri sağlayarak yardımcı oluyoruz.

 

Kalite

Kaliteli bakıma olan Taahhüdümüz, mevcut bakım modelleri iyi olmakla birlikte, bu bakım modellerini anlamlı bir yenilikle genişletme fırsatı olduğu inancından kaynaklanmaktadır.  

Basitleştirilmiş Bakım

Yenilik, psikolojik ve fiziksel bakım yükünü azaltabilecek tedavi lojistiğini basitleştirmektedir.

Nurse looking at a tablet

SHARESOURCE Uzaktan Hasta Yönetimi platformu ile öncü yenilik.

SHARESOURCE, daha önceki müdahaleye izin verebilen ev hastalarının adherans kalıplarına görünürlük sağlayarak erişiminizi genişletir. Tele-sağlık platformu, bir hastanın reçete ayarını uzaktan değiştirebilme özelliğini de içeren, tedaviyi kliniğinizden uzaktan izlemenizi ve yönetmenizi sağlayan dünya çapında benzersiz çift yönlü teknolojidir. SHARESOURCE ile otomatik bir PD sistemi kullanan hastalar, tedavilerini evde yapma konusunda daha fazla güven bildirdi1. Benzer şekilde, sağlık uzmanları, öncelikli hasta danışmaları ve APD reçete düzeltmelerinde hastaneye yatışa yol açabilecek komplikasyonların potansiyelini azaltmaya yardımcı olabilecek bir artış bildirmektedir2-3. Ayrıca sağlık uzmanları da kaynak kullanımında ve ilgili maliyetlerde bir azalma olduğunu bildirmektedir4. SHARESOURCE, HOMECHOICE CLARIA APD Sistemimiz ile donatılmıştır.

ak98

AK 98 Hemodiyaliz Cihazı

AK 98, renal yetmezlik veya aşırı sıvı yüklenmesi yaşayan hastalarda, hekim reçetesiyle hemodiyaliz tedavileri uygulamak üzere, tek hastada kullanım için tasarlanan bir diyaliz makinesidir. Hasta danışmanlığı ve tedavi tekniklerinin öğretilmesi, doğrudan hekimin denetimi ve takdiri altındadır. AK 98 diyaliz makinesi diyaliz merkezi ortamında ve aynı zamanda evde bakım ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ticari Formu

Tıbbi Cihaz

KT

Görüntüle

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE thumbnail

HomeChoice Claria

Ticari Formu Tıbbi Cihaz
KT Görüntüle

HOMECHOICE CLARIA'nın SHARESOURCE Uzaktan Hasta Yönetimi platformu ve THERANOVA ile güvenli ve doğru kullanımı için, ilgili Kullanım Talimatları, Çalıştırma Kılavuzu veya Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

İlgili Başlıklar