Davranış Kuralları

Davranış Kuralları

Baxter’ın Davranış Kuralları, çalışan davranışını ve iş yapma şeklimizi yöneten temel ilkeleri tanımlamanın yanı sıra çalışanlarımızın uymasına yardımcı olacak araç ve kaynakları sağlamaktadır.

Kurallar, şirketin icra kurulu başkanı ve diğer üst düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere Baxter Yönetim Kurulu ve tüm çalışanları için geçerlidir. Birden fazla dilde mevcut olan Kurallar, Baxter’ın etik iş uygulamalarında liderlik konusunda uzun süredir devam eden taahhüdünü temel alır. Kapsadığı konu başlıkları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Şirket varlıklarının korunması ve kullanılması
  • Doğru kayıt tutma
  • Rekabetçi ve gizli bilgiler
  • Satış ve pazarlama uygulamaları
  • Yolsuzlukla mücadele
  • İçeriden bilgi ile menkul değer alım satımı
  • Yaşam Bilimleri Etiği
  • Çıkar çatışması
  • Hediyeler
  • Ticaret uyumluluğu

Kurallar, şirket çalışanları, yüklenicileri, temsilcileri ve üçüncü tarafların hükümet yetkilileri ile nasıl iş yürüttüklerini kapsayan Baxter'ın Global Etkileşimler Politikasını içerir.

Ek olarak, Kurallar, şüpheli suistimalin hemen bildirilmesini gerektirir ve geçerli yasalara veya Baxter’ın politikalarına ve prosedürlerine uyulmamasının sonuçlarını açıklar. Şirket, çalışanlarının Baxter'ın etik ve uyumluluk politikaları hakkında bilgilendirilmesi için sürekli eğitim sağlar ve diğer araç ve kaynakları sağlar.