Etik ve Uyumluluk

Etik ve Uyumluluk

Dürüstlük kültürüne ve en yüksek etik davranışa sahip olun.

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir sağlık hizmeti şirketi olarak, etkin bir kurumsal yönetişime, yasalara bağlılığa ve kurum çapında bir etik ve uyumluluk kültürüne kendimizi adadık. 1995 yılında resmi kurumsal yönetişim kılavuzlarını benimseyen ilk şirketlerden biri olduk. Uygulamalarımızı geliştirmeye ve yeni standartlar belirlemeye devam ediyoruz ve mevcut kurumsal yönetişim kılavuzlarımız bu gelişmeyi yansıtıyor.

Etik ve Uyumluluk ekibimiz, etkinliklerimizin geçerli yasalara ve şirket politikalarına bağlı kalmasını sağlamak için işletmelerimizdeki bölgeler boyunca operasyon ve hukuk ekipleriyle yakından çalışmaktadır. Çalışanları eğitmek ve onlara danışmak için sayısız kanalın yanı sıra, soruları yöneltmek veya yasaların ve öne sürülen şirket politikası ihlallerini bildirmek için gizli yollar sunmaktayız. Bu maddeleri hızlı bir şekilde araştırıp uygun şekilde üst yönetime bildiriyoruz.

 

Kurallar ve Standartlar

Davranış Kuralları

Çalışanların iyi, etik iş kararları vermelerine ve uygun, yasal eylemlerde bulunmalarına yardımcı olan güçlü bir dürüstlük ve uyumluluk temeli oluşturduk.

Davranış Kurallarımızı Okuyun >

Tedarikçiler için Standart

Tedarikçilerden ve iş ortaklarından kılavuzlarımıza uymalarını ve Baxter'daki satın alma işlevini yöneten tüm yasaları bilmelerini ve bunlara uymalarını bekliyoruz.

Tedarikçi Standartları hakkında daha fazla bilgi edinin >

Değer Zincirinde İnsan Hakları

Küresel İnsan Hakları Politikamızda özetlendiği gibi, tüm bireylerin insan haklarına, onuruna ve çeşitli katkılarına saygı duyuyoruz. Doğrudan ve dolaylı eylemlerimizde insan haklarının desteklenmesi pek çok biçimde olur ve işe alım uygulamaları, gizlilik, güvenlik, tedarik zinciri, etik davranış ve sağlık hizmeti erişiminin de dahil olduğu alanlarda birçok şirket politikaları ve girişimlerine yansıtılmaktadır.

Profesyonel Mesleki Ahlak Kuralları ve Sektör Standartları

Aşağıdaki harici profesyonel ve sektör mesleki ahlak kurallarını benimsedik:

  • AdvaMed Sağlık Hizmeti Uzmanları ile Etkileşimlerde Mesleki Ahlak Kuralları
  • Ulusal Profesyonel Mühendisler Derneği Mühendisler İçin Mesleki Ahlak Kuralları
  • MedTech Avrupa Mesleki Ahlak Kuralları İş Uygulaması

Ek olarak, dünya çapında etik ve uyumluluk standartlarını geliştirmek için sivil toplum örgütleri ve ticaret dernekleri ile birlikte çalışıyoruz. Bu aşağıdakileri içermektedir:

  • Sektör çapında etik satış ve pazarlama kuralları konusunda Çin Dış Ticaret Ar&Ge Tabanlı Tıbbi İlaç Derneği Komitesi (RD-based Pharmaceutical Association Committee, RDPAC) ile birlikte çalışmak
  • AdvaMed üye şirketlerinin Çin işlemleri için bir sektör davranış kuralı geliştirmek amacıyla Çin Gelişmiş Tıbbi Teknoloji Derneği (China Council of Advanced Medical Technology Association, AdvaMed) Konseyinin bir görev gücüne katılmak
  • AMID'nin Sağlık Hizmeti Uzmanları ile Etkileşimler Kuralını güncellemek için Meksika Yenilikçi Tıbbi Cihaz Sektörleri Derneği (Association of Innovative Medical Devices Industries, AMID) ile birlikte çalışmak
  • Tıbbi cihaz sektörü tarafından kararlaştırılan standartları ve kriterleri destekleyen uyumlu bir eğitim oluşturarak AMID'yi desteklemek
  • Tıbbi İlaç Tedarik Zinciri Girişimine Katılmak

Etik ve Uyumluluk Yapısı ve Programları

Karmaşık bir küresel sağlık hizmeti şirketinin ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde etik ve uyumluluk yapımızı ve programlarımızı düzenli olarak tasarlayıp güncelliyoruz.

Etik & Uyumluluk programı ile Baxter arasında entegrasyon sağlamak için bölgesel, ülke ve iş alanlarında çalışan Etik & Uyumluluk komiteleriyle birlikte entegre bir yerel yönetim modelimiz bulunmaktadır.

AdvaMed Etik Kuralları : Buradan ulaşa bilirsiniz. (İngilizce)

Ticaret Uyumluluğu

Ülkelerinde ve işletmelerinde ticaret uyumluluğuyla ilgili konuların belirlenmesi ve ele alınmasıyla ve belirlenen konu uzmanlarından tavsiye almakla görevlendirilmiş küresel bir personel ağımız bulunmaktadır. Ürünlerimizi ve iş işlemlerimizi içeren ilgili riskleri taramak ve ele almak için araçları ve süreçleri geliştirmeye de devam ediyoruz.

Veri Gizliliği ve Güvenlik

Küresel Gizlilik Politikamız, gizlilik standartlarımızı tanımlamaktadır ve kişisel ve hasta sağlığı bilgilerini korumak için benzer kontrolleri uygulamak üzere küresel işlemlerimize kılavuzluk etmektedir. Tüm Baxter çalışanlarının çevrimiçi bir gizlilik eğitim kursunu tamamlaması gerekmektedir.

İletişim ve Kılavuz

Açık iletişim, bütünlük taahhüdümüzün merkezidir. Çalışanları eğitmek ve onlara danışmak için sayısız kanalın yanı sıra, yasa ve politika ihlali şüphelerini bildirmek için gizli yollar sunmaktayız; bu şüpheler de derhal araştırılmakta ve uygun şekilde üst yönetime rapor edilmektedir. Yöneticiler, çalışanların sorunları gündeme getirip görüş bildirebilmelerini sağlayan bir ortamın sağlanmasından sorumludur.

Bu tür kanallardan biri, çalışanlar ve aileleri, tedarikçiler, müşteriler ve diğer Baxter paydaşlarının sorunları gündeme getirmesi ve şirket etik ve uyumluluk sorunları hakkında açık şekilde iletişim kurması için kullanabilecekleri bağımsız bir telefon ve Web kaynağı olan Baxter Etik ve Uyumluluk Yardım Hattıdır. Arayanlar bir sorunu bildirebilir veya 32 dilden herhangi birinde, haftanın yedi günü 24 saat kılavuz isteyebilir ve anonim kalmayı tercih edebilir.