Ek Faydalar

Ek Faydalar

Şirketimizin vizyonunun kritik bir bileşeni de çalışmak için en iyi yer olmaktır. Bu taahhüdün bir parçası olarak çalışanlarımıza kapsamlı ücret ve ek faydalar sağlıyoruz.

Küresel toplam ücret felsefemiz, çalışanları bireysel ve iş performansı için ödüllendirirken pazarda rekabet gücü olan bir ücret sağlamaktır. Toplam ücretlendirme paketimiz, temel ücreti içerir ve nakit ikramiyeleri ve hisse bazlı ücretlendirme gibi değişken ödemeleri de içerebilir. Bu ayrıca, çalışanların sağlık hizmeti, gelir koruma, mali, emeklilik ve izin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak üzere ülke, bölge ve/veya göreve göre değişen, pazarda rekabet gücü olan ek faydaları da içerir.

Ek Faydalar
Baxter employees cleaning pool area and beach

İş Yeri Esnekliği

Baxter, çalışanlarımızın kişisel ve çalışma hayatlarını yönetme konusundaki artan taleplerini takdir eder ve işin nerede ve ne zaman yapıldığı konusunda farklı yaklaşımlara duyulan ihtiyaca saygı gösterir. Baxter'teki iş yeri esnekliği, uzaktan çalışma, esnek çalışma süresi (ayarlanmış başlama/durma süreleri, sıkıştırılmış program, vardiya değişimi, yaz saati) veya tam zamanlıdan daha az zaman ve/veya iş yerlerinin değiştirilmesini ifade eder.

Esnek bir işgücüne olanak sağlayan kritik başarı unsurları arasında yönetici etkililiği ve çalışan hesap verebilirliği sayılabilir. İnsan yöneticilerimize işyerinde esnekliği sağlamadaki rollerini pekiştirmeleri konusunda eğitim veriyor ve çalışanlar ve yöneticilere esnek düzenlemeleri seçmeleri için araç ve kaynak sağlıyoruz.

Esneklik yaklaşımları iş sorumluluklarına göre değişse de diğer her şeye baskın olan felsefe her yerde aynı kalır – esnekliği ve çalışanlarımızın, işlerini ve kişisel yaşamlarını başarılı bir şekilde yönetme ihtiyaçlarını desteklemek.

Çalışan Programları

Baxter ve çalışanları, dünyanın dört bir yanındaki toplumları finansal katkılar, ürün bağışları, sağlık hizmetine erişim girişimleri ve çalışan gönüllülüğü ile desteklemektedir.

Burs Programı

Baxter International Vakfı Burs Programı, şirketin eğitim konusundaki taahhüdünü desteklemek amacıyla dünya çapında Baxter çalışanlarının çocuklarına yönelik lise sonrası eğitim bursları sağlamaktadır. Ödüller lisans öğrenimini desteklemektedir ve üstün başarı durumuna bağlı olarak sunulur. Tarafsız, üçüncü taraf bir acente, başvuruları öğrencilerin akademik, müfredat dışı ve istihdam başarıları temelinde değerlendirir.

Yapan Kazanır Programı

Baxter International Vakfı çalışanların gönüllü olduğu her saate değer verir. Yapan Kazanır (Dollars for Doers, DFD) Programı sayesinde çalışanlar, gönüllü olarak ayırdıkları zamanı en sevdikleri hayır kurumları için hibelere dönüştürebilir. On saatlik gönüllü yardım, uygun bir yardım girişimi için 100$'a eşit olabilir.