Kapsayıcılık & Farklılığa Açıklık

Kapsayıcılık & Farklılığa Açıklık

İş Yerinde Küresel Kapsayıcılık ve Farklılığa Açıklık.

Baxter'da, kapsayıcılık ve farklılığa açıklık, her çalışanın kendisini saygın ve güvenilir olduğunu hissetmesi için işine bağlı farklı ve yüksek performans sergileyen ekipler, yenilikçi ve gelişen şirket kültürleri oluşturmakla ilgilidir. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, hastalarımızın ve bakıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi ele almak için kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir işgücünü benimsemek, motive etmek ve elde tutmakta kararlıyız. Farklılıkları değerli bularak, dünya çapında milyonlarca kişinin hayatında bir fark yaratıyoruz.

Küresel kapsam stratejimiz dört ana alana odaklanmaktadır:

  • İş Gücü: İşine bağlı ve yenilikçi, çeşitlilik içeren ve yüksek performans sergileyen ekipler işe alır ve kurar
  • İş yeri: Her çalışanın kendisini değerli, saygın ve güvenli hissettiği kapsayıcı şirket kültürünü geliştirir
  • Topluluklar: Stratejik ve çeşitlilik içeren tedarikçi ve toplum ortaklıkları yetiştirir
  • Pazar: Baxter'ın işinin her alanında müşterilerinin ve hastalarının ihtiyaçlarını düşünür

“Baxter, hizmet verdiğimiz hastaların yaşamlarını daha iyi hale getiren sağlık hizmeti yeniliğini teşvik etmek için çeşitlilik içeren bir işgücünü benimseyen, kullanan ve sürdüren kapsayıcı bir çalışma ortamını güçlendirmek için çalışmaktadır. Kuruluşumuzun her alanında farklı geçmişleri ve bakış açılarını bütünleştirmek, hayat kurtarma ve sürdürme misyonumuza devam etmemizi sağlayan şeydir.”

Joe Almeida, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO)

"Kapsayıcı bir iş yerinin başarımız ve çalışan memnuniyeti için kritik öneme sahip olmasından dolayı, küresel kapsamaya odaklanmamızı uzun vadeli bir önceliğe çevirdik. Aslında, Baxter'ın farklı geçmişlerden, kültürlerden ve deneyimlerden gelen yetenekleri istihdam etmesine, işe almasına ve elde tutmasına yardımcı olmak için bir dizi etkinliğimiz bulunmaktadır. Ve tüm çalışanların işbirliği yapıp birlikte etkili şekilde çalışabileceği bir kültürü taahhüt ediyoruz.”

Jeanne Mason, Kıdemli Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları   

Farklılıklara değer vermek bize dünya çapında milyonların hayatında fark yaratmamızı sağlar.

Küresel kapsayıcılık stratejimizi geliştirmek için...

Eşit Fırsata İnanıyoruz

Eşit fırsat veren bir işveren olarak, Baxter, ırk, renk, din ya da dini inanç, cinsiyet, ulusal köken, soy, yaş, fiziksel ya da zihinsel engellilik, tıbbi durum, genetik bilgi, medeni durum, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da ifadesi, asker veya gazilik durumu veya yasa tarafından korunan herhangi bir husustan dolayı, başvuranlar, çalışanlar ve üçüncü taraflar üzerinde istihdam ayrımcılığını veya tacizi yasaklar.

Kapsayıcılık & Farklılığa Açıklık Eğitimi Sağlıyoruz

Tüm çalışanlar bilinçsiz önyargıya, etkilerine ve etkilerini azaltma ve ortadan kaldırma yollarına özellikle odaklanacak biçimde tasarlanan kapsama ve çeşitlilik eğitimini tamamlar. Baxter ayrıca önyargıları hakkında düşünen çalışanları; işe alma, geri bildirim verme, yetenek gözden geçirme, vb. dahil olmak üzere önemli yetenek kararları sırasında önyargı kontrollerini, önyargıları hafifletme veya kaldırma yollarıyla ilgili spesifik önerileri ve eylemleri yerleştirerek, sürece katar. 

Küresel Kapsayıcılık Konseyiyle Öncülük Ediyoruz

Baxter’ın Küresel Kapsayıcılık Konseyine (Global Inclusion Council, GIC), şirketin Amerika Kıtasından Sorumlu Şirket Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve Konsey, şirketin işletmeleri, bölgeleri ve işlevlerinden yaklaşık 15 kıdemli liderden oluşur. Bu liderler, şirket genelinde kapsayıcılık ve farklılığa açıklık şampiyonları, savunucuları ve fikir liderleri olarak hizmet vermektedir. GIC, şirketin küresel kapsayıcılık ve farklılığa açıklık önceliklerini savunmak ve yönlendirmekle birlikte, yerel kapsama planlarını geliştirmek ve uygulamaktan da sorumludur. GIC, küresel olarak öncülük etme ve kapsayıcı liderlik kabiliyetlerini ve kültürünü kullanma konusunda kadınlara ve azınlıklara odaklamaya devam ediyor.

Eğitim Programlarını Desteklemek

Gelecek nesilde iş gücüne katılmak için farklılığa açıklık ve kapsayıcılığı teşvik eden eğitim programlarını destekliyor ve bunlara katılıyoruz.

[yerel eğitim programları ile yerelleştirin]

  • Sağlık hizmeti ve biyoteknolojide öğretmen eğitimi ve öğrenci gelişimini desteklemek için Chicago Devlet Okullarına çok yıllı bir taahhüt olan İşte Bilim, Gerçek Dünya Bilimiyle Zihinleri Genişletme.
  • Instituto Sağlık Bilimleri Kariyer Akademisi, Chicago'da bir semt okuludur ve öğrencileri ağırlıklı olarak, öğrencileri sağlık hizmeti kariyerlerine hazırlayan, Latin kökenli öğrencilerdir.
  • Özellikle hukuk alanında yeterince temsil edilmeyen gruplar arasında hukuk, demokrasi ve insan hakları öğretmeye adanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Street Law Inc.

İş Kaynağı Gruplarını Destekliyoruz

İş Kaynakları Grupları (Business Resource Groups, BRG’ler), çalışanların becerilerini geliştirmeleri, değerli kültürel bağlantılar yaşamaları ve önemli iş girişimlerini desteklemeleri için bir forum sağlar. Bu gruplar Baxter'ın iş hedeflerini destekler ve çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve toplum ortakları arasındaki ilişkileri güçlendirirken kişisel gelişim ve çok kültürlü anlayışı geliştirmeyi amaçlar. Baxter'ın sekiz yerleşik BRG'si var: Afrikalı Amerikalılar Liderlik Konseyi, Asya Liderlik Ağı, Latinos@Baxter, Baxter Eşitlik Ağı, Baxter Kadın Liderleri, Baxter EnAbles, Erken Kariyer Uzmanları ve BaxVets.