Sağlık Hizmeti Yeniliğini Yönlendirme Konusunda İşbirliği

Başka hiçbir alan, sağlık hizmetlerinin aciliyeti ve önceliği ölçüsünde yaşamlara dokunmaz. Alanımızı tanımlayan zorluklar arttıkça – demografinin değişmesinden fiyatlandırma baskıları ve ötesine kadar – hastalar ve klinisyenler için daha da fazla değer sunmak için standart operasyon prosedürlerimizi sürekli gözden geçirmemiz gerekmektedir.

Baxter ve Mayo Clinic geçtiğimiz günlerde, dönüşümsel sağlık hizmeti teknolojileri geliştirmeye odaklanmış bir Ar&Ge işbirliğini duyurdu. İlk hedefimiz böbrek hastalığını tedavi edilmesi konusunda karşılanmamış hasta ihtiyaçlarıdır; bunu başkaları da izleyecektir. Baxter için, bu türünün ilk örneği olan bir sözleşmedir.

Bu günlerde işbirliğinin avantajlarından yararlanmak tam olarak radikal bir eylem sayılmaz. Neredeyse tüm sektörlerdeki şirketler, yaratıcı düşünceden söz etmek için çalışanların işbirliğini ve belki de sıkı bir şekilde tanımlanmış bazı harici düzenlemeleri teşvik etmektedir. Bununla birlikte, kurumlar arasında daha büyük ölçekli, daha hırslı, nispeten serbest biçimli işbirlikleri söz konusu olduğunda tereddüt oluşmaya başlayabilir. Mali engeller, dağıtım hakları ve bilindik eski bürokrasi gibi potansiyel engeller resme dâhil olmaya başlar.

Ancak hiçbir sebep, temel sağlık hizmeti yeniliğinden daha zorlayıcı ya da (harfi harfine) daha büyük yaşam ve ölüm aciliyetine sahip değildir. Etkilerini en üst düzeye çıkarmak isteyen kuruluşlar, bazı önemli avantajları gerçekleştirmek için algılanan engelleri aşmak veya yenmek için hazırlıklı olmalıdır:

GÜÇLÜ YAN/YANLAR: İyi eşleşmiş kuruluşlar, tek başına yola devam ettiklerinde daha zor olacak şeyleri başarmak için birbirini tamamlayan güçlü yanları birleştirir. Bu özel durumda Mayo Clinic, Baxter'ın dünya standartlarındaki kendi Ar&Ge'si, üretim ve ticarileştirme güçleriyle birleşen eşsiz klinik, eğitim ve araştırma yeteneklerini sunuyor.

HIZ: Daha geniş yetenekler ve beceri setleri, yeniliği hızlandırmak için daha fazla uzmanlığın birbiri ardına uygulanabileceği anlamına gelir. Hayat kurtarmak ve sürdürmek söz konusu olduğunda her dakika önemlidir.

ERİŞİM: Bu, hepimizin üzerinde çalıştığı şeydir: Daha iyisi için yaşamları değiştirebilen yeniliklere doğrudan erişim. Yeni sağlık hizmet çözümlerinin geniş ölçüde sunulabilmesi için birden fazla kuruluşun birlikte çalıştığı durumlarda daha büyük fark ortaya koyma potansiyeli bulunur.

Mayo Clinic ile olan sözleşmemiz büyük umut vaat etmektedir ve bu, Baxter’ın birçok araştırma yolundan yalnızca biridir. Nihai mesaj şudur: Günümüzün karmaşık, rekabetçi ortamında ilerlemek söz konusu olunca, kendinizi değişikliğin peşinde yapayalnız şekilde gitmekle sınırlamak çok fazla risklidir. Bakımı bir sonraki düzeye çıkarmak için geleneksel uygulamanın sınırları içinde ve ötesinde bir potansiyele sahip olmaya açık olmalısınız.

 

—Joe Almeida, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO)